Castor_fiber-12.jpg Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]Scapula, humérus, radius et ulna[lang=en] Scapula , humerus, radius and ulna[/lang] [lang=es] Scapula,  húmero, radio y ulna[/lang]ThumbnailsRadius et ulna[lang=en]Radius and ulna[/lang] [lang=es]Radio y ulna[/lang]
Castor fiber - Subadulte - Éléments droits
Provenance : Île du Beurre, Rhône, France[lang=en]Castor fiber - Subadult - Right elements
Provenance: Butter Island, Rhone, France[/lang][lang=es]Castor fiber - Subadulto - Elementos derechos
Procedencia : Isla de la Mantequilla, Rhône, Francia[/lang]