Castor_fiber-27.jpg Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]Coxal : ischium[lang=en]Coxal: ischium[/lang] [lang=es]Coxal : isquion[/lang]ThumbnailsFémur, tibia et fibula[lang=en] Femur, tibia and fibula[/lang] [lang=es] Fémur, tibia y fíbula[/lang]
Castor fiber - Subadulte - Éléments droits
Provenance : Île du Beurre, Rhône, France[lang=en]Castor fiber - Subadult - Right elements
Provenance: Butter Island, Rhone, France[/lang][lang=es]Castor fiber - Subadulto - Elementos derechos
Procedencia : Isla de la Mantequilla, Rhône, Francia[/lang]