Castor_fiber-44.jpg Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]Tarse et métatarsiens[lang=en]Tarsus and metatarsals[/lang] [lang=es]Tarsos y metatarsianos[/lang]ThumbnailsTarse[lang=en]Tarsus[/lang] [lang=es]Tarsos[/lang]
Castor fiber - Subadulte - Éléments droits
Provenance : Île du Beurre, Rhône, France[lang=en]Castor fiber - Subadult - Right elements
Provenance: Butter Island, Rhone, France[/lang][lang=es]Castor fiber - Subadulto - Elementos derechos
Procedencia : Isla de la Mantequilla, Rhône, Francia[/lang]