Femur_Tibia_Fibula_posterieur.jpg Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01Femur posterieurThumbnailsTibia Fibula lateral 01