1/2
lepus_sp.pdf ThumbnailsCommon rabbitThumbnailsCommon rabbitThumbnailsCommon rabbitThumbnailsCommon rabbitThumbnailsCommon rabbit

According reconstructed skeleton.